صیغه به بیان زیبای پروانه نجاتی - یک نفس عمیــــــــــق EmamHadi
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگیک نفس عمیــــــــــق

خلاف شرع نبود آری، ولی خلاف مروّت بود                   خلاف جوهره ی مردی، خلاف ذوق محبت بود

غرور حنجره اش را بغض شکست با قطراتی داغ      برای یک زن عاشق، این، چه غیر طعم خیانت بود؟

نفس کشید عمیق و تلخ...نه...یک تنفس مصنوعی      به روی گونه ی کم رنگش، چقدر ردّ رطوبت بود

و فکر کرد به لحظاتی که مثل بید دلش لرزید                  همینکه در گذر مردش برای حادثه فرصت بود

نشسته بود و حرز اشک گرفته بود سر راهش         بدون آنکه بداند مرد.. به شام شوم که دعوت بود؟

و صفرنُهصدوهفده...، خُب گرسنه نیستی؟ اما مرد   به سفره هوسی پنهان نشسته.. گرم صحبت بود

زن اینک از ته این جاده... نگاه خسته نمیگیرد          پر از حرارت یک تصمیم... که در مسیر مصیبت بود!

پروانه نجاتی

شعر زیبای پروانه نجاتی به نام صیغه ازدواج موقت طلاق خلاف شرع نبود آری، ولی خلاف مروّت بود          خلاف جوهره ی مردی، خلاف ذوق محبت بود غرور حنجره اش را بغض شکست با قطراتی داغ   برای یک زن عاشق، این، چه غیر طعم خیانت بود؟ نفس کشید عمیق و تلخ...نه...یک تنفس مصنوعی   به روی گونه ی کم رنگش، چقدر ردّ رطوبت بود و فکر کرد به لحظاتی که مثل بید دلش لرزید         همینکه در گذر مردش برای حادثه فرصت بود نشسته بود و حرز اشک گرفته بود سر راهش     بدون آنکه بداند مرد.. به شام شوم که دعوت بود؟ و صفرنُهصدوهفده...، خُب گرسنه نیستی؟ اما مرد  به سفره هوسی پنهان نشسته.. گرم صحبت بود زن اینک از ته این جاده... نگاه خسته نمیگیرد     پر از حرارت یک تصمیم... که در مصیر مصیبت بود! پروانه نجاتینوشته شده در جمعه 90/9/11ساعت 8:18 عصر توسط ✿ نفیس ✿ نظرات ( )

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

آخرین مطالب

پرنسس کوچولوی صورتی من
مینویسم برای قاصدکم...
چ حس خوبیه... حس مادر شدن...
...... 92.8.29 ......
یه خورجین حرف دل! + سینماگراف های زیبا
کافی است انار دلت ترک بخورد ...
[عناوین آرشیوشده]

Design By : TopBloger.com