شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ گاهي وقتها خيلي زود، دير مي شه...
پرنسس
90/3/11
*زهرا.م
:)
رزگل
:( مامانش بوده :((
رزگل
اره ببين چقدم طفلکيه :(
مهاجر بهش بگو خنگ:دبببببببببب
رزگل
ساقي اين چشم نداره که نميشه تشخيص داد خنگيشو ...ولي از پشت حس ميکنم قيافش بغضه :(
مهاجر رزي هم اومده تو كار چشم:))))))))))
همين روزاست كه خودش هم بخورن
رزگل
اوه ساقي من معروفم تو کار چشم بودن :))))
رزگل
دختري از جنس باران :(((
موافقم:)
اوخييييييييييي...
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top