شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
من موندم بعضيا تحمل گرماي اين دنيا رو ندارن چه جوري ميخوان آتيش جهنم رو تحمل کنن؟
يا رب ارحم ضعف بدني و رقة جلدي و دقة عظمي...
:)) خب ديگه انقدر نازک شده که گرمشون نشه!!
چادر هاي سبكتر و خنكتري هم هستن!!حجابشون هم كامله!ولي به هر حال رنگ مشكي كار خودش رو ميكنه
به قول يکي از دوستام چادرمون، پنکه جهنمه! :)
البته نفيس اون دوسته منه بيشتر:دي
پنکه جهنم! :)
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top