کاش دروغ باشد آنچه از سرنوشتش میگویند! - یک نفس عمیــــــــــق EmamHadi
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصییک نفس عمیــــــــــق

(اسپیکرتونو روشن کنید... صدای آیات در فضای وب موج میزنه...)

برای خواهرم آیات...  تردید حرام است، خودت می گفتی!// آیات القرمزی / بحرین / شهادت / شیعه "Hamad bin Isa Al Khalifa" slap as many "revelations Alqrmzy" fire and gave him about swearing. Then this young girl transported to another part of the House and six security force he had raped. Ms. "revelations Alqrmzy" 20-year-old poet detained Bahraini أعطى "حمد بن عیسى آل خلیفة" صفعة على العدید من "آیات Alqrmzy" النار ومنه عن أداء الیمین الدستوریة. ثم هذه الفتاة نقلها إلى جزء آخر من مجلس النواب وستة قوة أمنیة انه اغتصاب واعتقلت السیدة "الکشف Alqrmzy" الشاعر 20 عاما) البحرینیة "Hamad bin Isa Al Khalifa" Schlag so viele "Offenbarungen Alqrmzy" Feuer und gab ihm zu fluchen. Dann ist dieses junge Mädchen an einen anderen Teil des Hauses und sechs Sicherheitskräfte hatte er vergewaltigt. Ms. "Enthüllungen Alqrmzy"20-jährige Dichter festgehalten Bahrain «Hamad bin Isa Al Khalifa" claque autant de «révélations Alqrmzy" et lui a donné le feu sur les jurons. Ensuite, cette jeune fille transportée dans une autre partie de la Chambre et six des forces de sécurité qu //حمامة السلام لافتات Alqrmzy شاعر البحرین شهید الحریة زوجة مضطهدة الناس مقاومة أجنحة الدمویة الجرحى Signs Alqrmzy poet Shahid Bahrain peace dove girl liberty oppressed people resist the bloody wounded wings آیات القرمزی شاعر شهید بحرین دختر مظلوم مقاومت مردم کبوتر صلح آزادی زخمی خونین پر و بال کبوتر صلح سفید آزادی آشتر کفتر  تقدیر به کام است خودت ، می گفتی! برخیز و قصیده ای بخوان، خواهرجان!   هنگامِ قیام است ، خودت می گفتی!  خورشیدِ شکفته در دلِ شب... آیات        از سوره یِ ایثار، لبالب ... آیات از هیچ مصیبتی نخواهد ترسید          شاگردِ کلاسِ درسِ زینب ، آیات  او رازِ بلیغی از عنایاتِ خداست           در دفترِ شعر او روایاتِ خداست با وعده یِ فتحِ عاشقان آمده بود     این مصحف زخم خورده، آیاتِ خداست  ای کاش که تا ازل ، زمان برگردد            تا لاله به دامانِ جنان برگردد از آتشِ عصیانِ زمین ، می ترسم           آیات ِ خدا به آسمان برگردد  ای شاعر زخم های ممتد... آیات  وی از همه شاعران سرآمد... آیات ایام عزای فاطمه نزدیک است   پهلوی تو هم شکسته شاید... آیات! میلاد عرفان پور رباعی وبلاگ شخصی با موضوع عنوان برای خواهرم آیات

تردید حرام است، خودت می گفتی!     تقدیر به کام است خودت ، می گفتی!
برخیز و قصیده ای بخوان، خواهرجان!      هنگامِ قیام است ، خودت می گفتی!


خورشیدِ شکفته در دلِ شب... آیات               از سوره یِ ایثار، لبالب ... آیات
از هیچ مصیبتی نخواهد ترسید                    شاگردِ کلاسِ درسِ زینب ، آیات


او رازِ بلیغی از عنایاتِ خداست                      در دفترِ شعر او روایاتِ خداست
با وعده یِ فتحِ عاشقان آمده بود          این مصحف زخم خورده، آیاتِ خداست


ای کاش که تا ازل ، زمان برگردد                       تا لاله به دامانِ جنان برگردد
از آتشِ عصیانِ زمین ، می ترسم                      آیات ِ خدا به آسمان برگردد


ای شاعر زخم های ممتد... آیات    وی از همه شاعران سرآمد... آیات
ایام عزای فاطمه نزدیک است      پهلوی تو هم شکسته شاید... آیات!

میلاد عرفان پور

آیات القرمزی / بحرین / شهادت / شیعه "Hamad bin Isa Al Khalifa" slap as many "revelations Alqrmzy" fire and gave him about swearing. Then this young girl transported to another part of the House and six security force he had raped. Ms. "revelations Alqrmzy" 20-year-old poet detained Bahraini أعطى "حمد بن عیسى آل خلیفة" صفعة على العدید من "آیات Alqrmzy" النار ومنه عن أداء الیمین الدستوریة. ثم هذه الفتاة نقلها إلى جزء آخر من مجلس النواب وستة قوة أمنیة انه اغتصاب واعتقلت السیدة "الکشف Alqrmzy" الشاعر 20 عاما) البحرینیة "Hamad bin Isa Al Khalifa" Schlag so viele "Offenbarungen Alqrmzy" Feuer und gab ihm zu fluchen. Dann ist dieses junge Mädchen an einen anderen Teil des Hauses und sechs Sicherheitskräfte hatte er vergewaltigt. Ms. "Enthüllungen Alqrmzy"20-jährige Dichter festgehalten Bahrain «Hamad bin Isa Al Khalifa" claque autant de «révélations Alqrmzy" et lui a donné le feu sur les jurons. Ensuite, cette jeune fille transportée dans une autre partie de la Chambre et six des forces de sécurité qu

آیات خواهرم!

چگونه بنویسم از تو ؟ از تویی که مظلومیتت چند روزیست بر سرم آوار شده...

از زمانی که خبر جانسوز ، درد آلود و زجر آور جسارت به تو منتشر شد...

از فکر تو خوابم نمی برد...

بالشم از اشک گرمی که برایت ریختم هنوز خیس است...

دیگر با کسی کاری ندارم...

شاید دیگران بخواهند به داستان تو مثل صفحه حوادث روزنامه نگاه کنند...

شاید این خبر ها برای ما عادی شده است...

شاید دلمان می خواهد رمانتیک تر از همیشه همه چیز را گل و بلبل ببینیم...

اما تو هیچوقت برای من عادی نمی شوی...

و وای بر ما اگر سر آسوده زمین بگذاریم در حالی که ندای مظلومان بر آسمان بلند است.

آیات القرمزی / بحرین / شهادت / شیعه//آیات القرمزی / بحرین / شهادت / شیعه "Hamad bin Isa Al Khalifa" slap as many "revelations Alqrmzy" fire and gave him about swearing. Then this young girl transported to another part of the House and six security force he had raped. Ms. "revelations Alqrmzy" 20-year-old poet detained Bahraini أعطى "حمد بن عیسى آل خلیفة" صفعة على العدید من "آیات Alqrmzy" النار ومنه عن أداء الیمین الدستوریة. ثم هذه الفتاة نقلها إلى جزء آخر من مجلس النواب وستة قوة أمنیة انه اغتصاب واعتقلت السیدة "الکشف Alqrmzy" الشاعر 20 عاما) البحرینیة "Hamad bin Isa Al Khalifa" Schlag so viele "Offenbarungen Alqrmzy" Feuer und gab ihm zu fluchen. Dann ist dieses junge Mädchen an einen anderen Teil des Hauses und sechs Sicherheitskräfte hatte er vergewaltigt. Ms. "Enthüllungen Alqrmzy"20-jährige Dichter festgehalten Bahrain «Hamad bin Isa Al Khalifa" claque autant de «révélations Alqrmzy" et lui a donné le feu sur les jurons. Ensuite, cette jeune fille transportée dans une autre partie de la Chambre et six des forces de sécurité qu

خواهرم ! آیات...

بقیه ی حرف هایم را برایت خواهم گریست...    


 . . .  کوچه های بحرین بوی فاطمیه می دهد این روزها!

آیات القرمزی / بحرین / شهادت / شیعه قوات الدفاع الشعبی من هذا العالم الذی هو شرف الشیعة آمنة والأکثر فسادا والأکثر الماجنة  المشی الحق الحق مع مئات من الحرس وانخفض الزهور لإحیاء ذکرى وقال مولا "امرأة القدم خلخال..." یمکنک بلایا... " PDF of this world in which honor is safe Shia And the most corrupt and dissolute Most  Walk right Right With hundreds to guard Flowers of remembrance Mola said fell "Khalkhal foot woman ..." you can playa ... " میدان لولو برای خواهر مجاهدم آیات القرمزی که زینب گونه در مقابل یزیدیان ایستاد ... ( طراحی دوست عزیزم محمد مهدی) دانلود در اندازه A3 منبع : fanosqe.irآیات القرمزی / بحرین / شهادت / شیعه قوات الدفاع الشعبی من هذا العالم الذی هو شرف الشیعة آمنة والأکثر فسادا والأکثر الماجنة  المشی الحق الحق مع مئات من الحرس وانخفض الزهور لإحیاء ذکرى وقال مولا "امرأة القدم خلخال..." یمکنک بلایا... " PDF of this world in which honor is safe Shia And the most corrupt and dissolute Most  Walk right Right With hundreds to guard Flowers of remembrance Mola said fell "Khalkhal foot woman ..." you can playa ... " میدان لولو برای خواهر مجاهدم آیات القرمزی که زینب گونه در مقابل یزیدیان ایستاد ... ( طراحی دوست عزیزم محمد مهدی) دانلود در اندازه A3 منبع : fanosqe.ir

اُف بر این دنیا که در آن ناموس شیعه امان ندارد

و فاسد ترین ها و فاجر ترین ها

 راست راست راه می روند

با صد تا محافظ

یاد گل گفته های مولا افتادم "‌خلخال از پای زنی... " اگر دق کند ..."

چرا ما دق نمی کنیم؟‌

"آیات القرمزی" ای دختر شیعه

ای شاعره ی آزاد

نفسم می گیرد وقتی می بینم

تو را محاصره کرده اند و ...

آنوقت ما در گیر برنامه های طنز هستیم

که مبادا روح لطیفمان لکه بردارد

دانشگاهیانمان که میان "‌ایسم " ها گیر کرده اند

و حوزوی هایمان هم میان " زید و عمرو"

نمی دانم...

حتما به قول سید مرتضی زمان ما را با خود برده است...

...

"آیات القرمزی"

ای مجروح شیعه

تو زخم هزار و سیصد و اندی سال غربت علی را به صورتت

و بر تن نحیفت داری...

اُف بر مسلمانی ما اگر تو را فراموش کنیم

نفسم می گیرد

نه برای تو...

که برای بی تفاوتی خودمان...

که دیگر از اخبار بحرین و ... خسته شده ایم...


میثم غلامی

------------------------------------------

   کلیپ شعرخوانی خانم "آیات القرمزی" در میدان "اللولوء" منامه را مشاهده کنند.   دانلود فیلم

آیات القرمزی / بحرین / شهادت / شیعه برای خواهر مجاهدم آیات القرمزی که زینب گونه در مقابل یزیدیان ایستاد ... ( طراحی دوست عزیزم محمد مهدی) دانلود در اندازه A3 منبع : اُف بر این دنیا که در آن ناموس شیعه امان ندارد و فاسد ترین ها و فاجر ترین ها  راست راست راه می روند با صد تا محافظ یاد گل گفته های مولا افتادم "‌خلخال از پای زنی... " اگر دق کند ..." چرا ما دق نمی کنیم؟‌ "آیات القرمزی" ای دختر شیعه ای شاعره ی آزاد نفسم می گیرد وقتی می بینم تو را محاصره کرده اند و ... آنوقت ما در گیر برنامه های طنز هستیم که مبادا روح لطیفمان لکه بردارد دانشگاهیانمان که میان "‌ایسم " ها گیر کرده اند و حوزوی هایمان هم میان " زید و عمرو" نمی دانم... حتما به قول سید مرتضی زمان ما را با خود برده است... ... "آیات القرمزی" ای مجروح شیعه تو زخم هزار و سیصد و اندی سال غربت علی را به صورتت و بر تن نحیفت داری... اُف بر مسلمانی ما اگر تو را فراموش کنیم نفسم می گیرد نه برای تو... که برای بی تفاوتی خودمان... که دیگر از اخبار بحرین و ... خسته شده ایم... fanosqe.ir

سخنرانی حجه الاسلام پناهیان درباره اینکه ما چه کاری از دستمون بر میاد؟؟ و چه کار میتونیم بکنیم؟؟  (کوتاهه  می تونید از این لینک که براتون گذاشتم دانلود کنید ، حجمش 4 مگابایت هست .)نوشته شده در یکشنبه 90/2/11ساعت 12:8 عصر توسط ✿ نفیس ✿ نظرات ( )

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

آخرین مطالب

پرنسس کوچولوی صورتی من
مینویسم برای قاصدکم...
چ حس خوبیه... حس مادر شدن...
...... 92.8.29 ......
یه خورجین حرف دل! + سینماگراف های زیبا
کافی است انار دلت ترک بخورد ...
[عناوین آرشیوشده]

Design By : TopBloger.com